Κάνε εγγραφή με το email σου και κέρδισε 10% έκπτωση!

X

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

  1. Η εταιρεία ομόρρυθμης ευθύνης με την επωνυμία «LITTLE SECRETS ΟΕ» η οποία εδρεύει στη Λυκόβρυση, Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 10, με ΑΦΜ 801050039 εφεξής «LITTLE SECRETS», είναι μεταξύ άλλων εμπορική εταιρεία και παραγωγός καλλυντικών, κεριών, αρωματιστών χώρου και συναφών ειδών έχοντας παρουσία στην εγχώρια αγορά μέσω του φυσικού της καταστήματος αλλά και ηλεκτρονικά στο ιστότοπου www.littlesecrets.gr.
    Ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιήγηση σε αυτόν, φέρει την αποκλειστική ευθύνη o ίδιος μην έχοντας οποιαδήποτε ευθύνη η LITTLE SECRETS.
  2. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας www.littlesecrets.gr απαιτεί την χρήση (username) και (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (όπως το E-Mail, το Όνομα, το Επίθετο, την Επωνυμία της Επιχείρησης, το Τηλέφωνο, την Διεύθυνση, το ΑΦΜ). Ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου ευθύνεται αποκλειστικά για την τυχόν παράνομη χρήση των υπηρεσιών, των πληροφοριών και των δεδομένων αυτού. Τα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρα και πλήρη. Ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης ή χωρίς αυτόν και υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την LITTLE SECRETS για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας αυτού. Η LITTLE SECRETS ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, είτε λόγω διαρροής του είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωσης από τον επισκέπτη ή τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση η LITTLE SECRETS δικαιούται να αποκλείσει την πρόσβαση του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη στην ιστοσελίδα σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το νόμο χρήσης του ιστότοπου, δεν αποκλείεται δε να διεκδικήσει τυχόν αποζημιώση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία που ήθελε υποστεί από τις ενέργειες του χρήστη. Επιπλέον η LITTLE SECRETS σε καμία περίπτωση δεν εχει ποινική ή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιουδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.
  3. Το περιεχομένου του ιστότοπου της LITTLE SECRETS όπως ενδεικτικά το λογότυπο, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της τα οποία εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Τα ανωτέρω προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση κλπ του περιεχομένου του ιστότοπου, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της LITTLE SECRETS.
  4. Η LITTLE SECRETS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια (χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη) οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της όπως ενδεικτικά προϊόντα, διαθεσιμότητα, περιγραφή κ.α να διέπονται από ορθότητα, χρονική εγγύτητα και ακρίβεια. Η LITTLE SECRETS δεν υποχρεούται και ούτε μπορεί να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων όπου εμφανίζονται στον ιστότοπο της μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών banner. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ή ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη.
  5. Η LITTLE SECRETS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο τους όρους χρήσης, την πολιτική των συναλλαγών, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στο ιστότοπο, αναλαμβάνοντας δε παράλληλα την υποχρέωσή να ενημερώνει αυτόν. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
  6. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

LITTLE SECRETS

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.